آیا تولید لامپهای LED و رواج آنها ضرر و زیانی به شرکت های معتبر در تولید لامپ های قدیمی وارد نکرده است ؟

پرسش و پاسخدسته بندی: لامپهای LEDآیا تولید لامپهای LED و رواج آنها ضرر و زیانی به شرکت های معتبر در تولید لامپ های قدیمی وارد نکرده است ؟
مخفی asked 3 سال ago

آیا تولید لامپهای LED و رواج آنها ضرر و زیانی به شرکت های معتبر در تولید لامپ های قدیمی وارد نکرده است ؟

1 Answers
admin94 عضو سایت answered 3 سال ago

خیر بلکه جالب است که بدانید شرکت های معتبر و بزرگ در زمینه تولید لامپ های قدیمی نیز خود,حال در زمینه تولید لامپهای LED فعالیت میکنند و در این زمینه نیز تا کنون رشد بسیار خوبی را داشته اند.
منبع:
http://shabfroogh.ir

Your Answer