آیا تولید و رواج یافتن استفاده از لامپهای LED تاثیری در آمار استفاده از لامپ های رشته ای و یا دیگر لامپ ها داشته است ؟

پرسش و پاسخدسته بندی: لامپهای LEDآیا تولید و رواج یافتن استفاده از لامپهای LED تاثیری در آمار استفاده از لامپ های رشته ای و یا دیگر لامپ ها داشته است ؟
مخفی asked 3 سال ago

آیا تولید و رواج یافتن استفاده از لامپهای LED تاثیری در آمار استفاده از لامپ های رشته ای و یا دیگر لامپ ها داشته است ؟

1 Answers
admin94 عضو سایت answered 3 سال ago

بله همانطور که میدانید لامپهای LED دارای ویژگی های خاص ای میباشند , این ویژگی های لامپهای LED که به عنوان مثال میخواهیم به یکی از مهمترین نقاط قوت لامپهای LEDیعنی روشنایی زیاد و مصرف انرژی کم اشاره کنیم . با اختراع لامپهای LED این لامپ ها جایگزین بسیاری از لامپ های قدیمی و معمولی شدند,برای مثال : لامپ های منازل,چراغ های راهنمایی و رانندگی و …
منبع:
http://shabfroogh.ir

Your Answer