آیا طبق آمار تا کننون توانسته اید به نتیجه ای نسبت به کم مصرف بودن لامپهای LED در مقایسه با لامپ های دست یافته باشید ؟

پرسش و پاسخدسته بندی: لامپهای LEDآیا طبق آمار تا کننون توانسته اید به نتیجه ای نسبت به کم مصرف بودن لامپهای LED در مقایسه با لامپ های دست یافته باشید ؟
مخفی asked 3 سال ago

آیا طبق آمار تا کننون توانسته اید به نتیجه ای نسبت به کم مصرف بودن لامپهای LED در مقایسه با لامپ های دست یافته باشید ؟ معمولی باشید ؟

1 Answers
admin94 عضو سایت answered 3 سال ago

بله طبق بررسی مهندسین و کارشناسان مربوطه, اعلام کرده اند که لامپهای LED میتواند تا ۸۵% کمتر از لامپ های معمولی وقدیمی انرژی مصرف کند .
منبع:
http://shabfroogh.ir

Your Answer