آیا لامپهای LED نسبت به لامپ های رشته ای از انعطاف بیشتری برخوردار هستند ؟

پرسش و پاسخدسته بندی: لامپهای LEDآیا لامپهای LED نسبت به لامپ های رشته ای از انعطاف بیشتری برخوردار هستند ؟
مخفی asked 3 سال ago

آیا لامپهای LED نسبت به لامپ های رشته ای از انعطاف بیشتری برخوردار هستند ؟

1 Answers
admin94 عضو سایت answered 3 سال ago

بله لامپهای LED نسبت با لامپ های قدیمی دارای انعطاف پذیری بالاتری هستند چرا که لامپ های قدیمی نور را در جهت های مختلف پراکنده میکنند ولی لامپهای LED اینگونه نیستند .
منبع:
http://shabfroogh.ir

Your Answer