آیا چراغ های سقفی جدید قابلیت کنترل با نرم افزار دارند؟

پرسش و پاسخدسته بندی: چراغ های سقفیآیا چراغ های سقفی جدید قابلیت کنترل با نرم افزار دارند؟
مخفی asked 3 سال ago

آیا چراغ های سقفی جدید قابلیت کنترل با نرم افزار دارند؟

1 Answers
admin94 عضو سایت answered 3 سال ago

بله چراغ های سقفی مدرنی که امروزه به بازار امدن دارای اپلیکیشن خاصی هستن که این اپلیکیشن توانایی کنترل کامل نور و نوع ورنگ نور را به استفاده کننده میدهد.
منبع:
http://shabfroogh.ir

Your Answer