استفاده از چراغ های سقفی باعث جلوگیری از تولید گرما توسط چراغ های معمولی هم میشود ؟

پرسش و پاسخدسته بندی: چراغ های سقفیاستفاده از چراغ های سقفی باعث جلوگیری از تولید گرما توسط چراغ های معمولی هم میشود ؟
مخفی asked 3 سال ago

استفاده از چراغ های سقفی باعث جلوگیری از تولید گرما توسط چراغ های معمولی هم میشود ؟

1 Answers
admin94 عضو سایت answered 3 سال ago

بله چراغ های سقفی به هیچ عنوان باعث افزایش دما و گرما نمیشوند.
منبع:
http://shabfroogh.ir

Your Answer