لامپهای LEDدر واقع چی هستند و چگونه تولید روشنایی میکنند ؟

پرسش و پاسخدسته بندی: لامپهای LEDلامپهای LEDدر واقع چی هستند و چگونه تولید روشنایی میکنند ؟
مخفی asked 3 سال ago

لامپهای LEDدر واقع چی هستند و چگونه تولید روشنایی میکنند ؟

1 Answers
admin94 عضو سایت answered 3 سال ago

در واقع به زبان ساده میتوان لامپهای LED را اینگونه بیان کرد که یک تعداد از لامپهای LED برای تولید روشنایی بیشتر در کنار همدیگر قرار داده میشوند و مورد استفاده قرار میگیرند, بناراین لامپهای LED میشود مجموع تعدادی از لامپ های LEDکه در کنار هم دیگر قرار داده شده اند .
منبع:
http://shabfroogh.ir

Your Answer