لامپ های قدیمی نسبت به کم وزیاد شدن ناگهانی ولتاژ واکنش نشان میدادند و یا میسوختند , آیا لامپهای LED در برابر کم و زیاد شدن ولتاژ و یا قطعی یک دفعه برق آسیب پذیر است ؟

پرسش و پاسخدسته بندی: لامپهای LEDلامپ های قدیمی نسبت به کم وزیاد شدن ناگهانی ولتاژ واکنش نشان میدادند و یا میسوختند , آیا لامپهای LED در برابر کم و زیاد شدن ولتاژ و یا قطعی یک دفعه برق آسیب پذیر است ؟
مخفی asked 3 سال ago

لامپ های قدیمی نسبت به کم وزیاد شدن ناگهانی ولتاژ واکنش نشان میدادند و یا میسوختند , آیا لامپهای LED در برابر کم و زیاد شدن ولتاژ و یا قطعی یک دفعه برق آسیب پذیر است ؟

1 Answers
admin94 عضو سایت answered 3 سال ago

خیر لامپهای LED برعکس لامپ های قدیمی تر در برابر قطعی ناگهانی برق و یا نوسان ولتاژ بسیار واکنش گرا میباشند و به هیچ عنوان ضعفی در این زمینه ندارند چرا که لامپهای LED از accent lighting یا همان استارتر های الکترونیکی استفاده می کنند .
منبع:
http://shabfroogh.ir

Your Answer