نور تولید شده توسط چراغ های سقفی

پرسش و پاسخدسته بندی: چراغ های سقفینور تولید شده توسط چراغ های سقفی
مخفی asked 3 سال ago

نور تولید شده توسط چراغ های سقفی استاندارد میباشد ؟

1 Answers
admin94 عضو سایت answered 3 سال ago

بله چراغ های سقفی نوری مانند نور طبیعت CO2 تولید می کند .
منبع:
http://shabfroogh.ir

Your Answer