چراغ های سقفی از نظر مصرف برق نیز تفاوتی دارند با مدل های معمولی ؟

پرسش و پاسخدسته بندی: چراغ های سقفیچراغ های سقفی از نظر مصرف برق نیز تفاوتی دارند با مدل های معمولی ؟
مخفی asked 3 سال ago

چراغ های سقفی از نظر مصرف برق نیز تفاوتی دارند با مدل های معمولی ؟

1 Answers
admin94 عضو سایت answered 3 سال ago

بله چراق های سقفی در مصرف انرژی نیز بهینه تر عمل کرده و صرفه جوبی می کنند .
منبع:
http://shabfroogh.ir

Your Answer